artykuł nr 1

Wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Piotrków Trybunalski, przeznaczonej do sprzedaży, w drodze publicznego ustnego przetargu nieograniczonego, położonej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Zawiłej

Załączniki:
Wykaz MB
artykuł nr 2

Wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Piotrków Trybunalski, przeznaczonej do sprzedaży, w drodze publicznego ustnego przetargu nieograniczonego, położonej w Piotrkowie Tryb. przy ul. A. Asnyka

Załączniki:
Wykaz MB
artykuł nr 3

Wykaz nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasto Piotrków Trybunalski, przeznaczonej do sprzedaży, w drodze publicznego ustnego przetargu nieograniczonego, położonej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Wojska Polskiego 60a

Załączniki:
Wykaz MB
artykuł nr 4

Wykaz niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność gminy miasto Piotrków Trybunalski, przeznaczonej do wydzierżawienia na 10 lat, w drodze publicznego pisemnego przetargu nieograniczonego, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Całej w granicach piotrkowskiej strefy aktywności gospodarczej

Załączniki:
Wykaz ul. Cała 217 KB
artykuł nr 5

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje, że wywieszone zostały do publicznej wiadomości, na okres 21 dni, wykazy lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Załączniki:
Wykaz 143 KB
Dostępne kategorie:
I półrocze
II półrocze