artykuł nr 1

Wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Piotrków Trybunalski, przeznaczonej do sprzedaży, w drodze publicznego ustnego przetargu nieograniczonego, położonej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Zawiłej

artykuł nr 2

Wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Piotrków Trybunalski, przeznaczonej do sprzedaży, w drodze publicznego ustnego przetargu nieograniczonego, położonej w Piotrkowie Tryb. przy ul. A. Asnyka

artykuł nr 3

Wykaz nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasto Piotrków Trybunalski, przeznaczonej do sprzedaży, w drodze publicznego ustnego przetargu nieograniczonego, położonej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Wojska Polskiego 60a

artykuł nr 4

Wykaz niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność gminy miasto Piotrków Trybunalski, przeznaczonej do wydzierżawienia na 10 lat, w drodze publicznego pisemnego przetargu nieograniczonego, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Całej w granicach piotrkowskiej strefy aktywności gospodarczej

artykuł nr 5

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje, że wywieszone zostały do publicznej wiadomości, na okres 21 dni, wykazy lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Dostępne kategorie:
I półrocze
II półrocze