artykuł nr 21

Ogłoszenie o III ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Piotrków Trybunalski położonej w Piotrkowie Trybunalskim położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Garncarskiej 1-ul. Krakowskie Przedmieście 6/8

artykuł nr 22

Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste na 99 lat nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Żeglarskiej

artykuł nr 23

Ogłoszenie IV ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Belzackiej 6

artykuł nr 24

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na najem udziału Skarbu Państwa wynoszącego 49810/221809 części we współwłasności zabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dąbrowskiego 5

artykuł nr 25

Ogłoszenie i I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste na 99 lat nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Prostej 148 i ul. Prostej 146-ul. Piaskowej