artykuł nr 1

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność gminy Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Kobyłeckiego

artykuł nr 2

Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność miasta Piotrkowa Trybunalskiego, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy al. 3-qo Maja 7

artykuł nr 3

Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości stanowiącej własność miasta Piotrkowa Trybunalskiego, położonej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Szpakowej-ul. Długiej

artykuł nr 4

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność miasta Piotrkowa Trybunalskiego, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Bursztynowej 29 i ul. Bursztynowej 33

artykuł nr 5

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność miasta Piotrkowa Trybunalskiego, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. 1-go Maja 18