artykuł nr 31

Ogłoszenie o III ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Starowarszawskiej 10/14 - ul. Zamkowej 7/13

Załączniki:
Ogłoszenie o przetargu 615 KB
artykuł nr 32

Ogłoszenie o III ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wierzeje 1

Załączniki:
Ogłoszenie o przetargu 607 KB
artykuł nr 33

Ogłoszenie o V ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Mireckiego

Załączniki:
Ogłoszenie o przetargu MB
artykuł nr 34

Ogłoszenie o IV ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Belzackiej 6

Załączniki:
Ogłoszenie o przetargu 899 KB
artykuł nr 35

Ogłoszenie o III ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy Al. 3-go Maja 7

Załączniki:
Ogłoszenie o przetargu 563 KB