artykuł nr 11

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wiśniowej 1

Załączniki:
Ogłoszenie o przetargu 796 KB
artykuł nr 12

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Piotrków Trybunalski, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Piaskowej

Załączniki:
Ogłoszenie o przetargu 773 KB
artykuł nr 13

Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Bursztynowej 29

Załączniki:
Ogłoszenie o przetargu 774 KB
artykuł nr 14

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Piotrków Trybunalski, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Prostej 148 i ul. Prostej 146 - ul. Piaskowej

Załączniki:
Ogłoszenie o przetargu 498 KB
artykuł nr 15

Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości obejmującej prawo własności działki nr 223/33 oraz prawo użytkowania wieczystego działki nr 1/3 położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Glinianej 12 d

Załączniki:
Ogłoszenie o przetargu 670 KB