artykuł nr 1

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w...

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim: ZASTĘPCY DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

artykuł nr 2

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta: Z-CA SKARBNIKA MIASTA

artykuł nr 3

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta: PODINSPEKTOR DS. NADZORU INWESTYCYJNEGO W ZAKRESIE ROBÓT SANITARNYCH W BIURZE INWESTYCJI I REMONTÓW

artykuł nr 4

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta: PODINSPEKTOR DS. KONTROLI WEWNĘTRZNEJ W BIURZE AUDYTU I KONTROLI WEWNĘTRZNEJ

artykuł nr 5

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta: PODINSPEKTOR DS. NADZORU NAD SZKOLNICTWEM PONADGIMNAZJALNYM I KSZTAŁCENIEM USTAWICZNYM ORAZ DOTOWANIA SZKÓŁ I PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH W REFERACIE EDUKACJI