artykuł nr 1

Dyrektor Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Dmowskiego 38

`
artykuł nr 2

Prezyden Mista Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy REFERENTA DS. WYMIARU PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI W REFERACIE FINANSOWYM

artykuł nr 3

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy REFERENTA DS. REJESTRACJO POJAZDÓW W REFERACIE KOMUNIKACJI

artykuł nr 4

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogałsza nabór na wolne stanowisko pracy PODINSPEKTORA DS. OBSŁUGI INFORMACYJNEJ URZĘDU W REFERACIE GOSPODARCZYM

artykuł nr 5

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza...

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego PEŁNOMOCNIK PREZYDENTA MIASTA DS. PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH