artykuł nr 1

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłosza...

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłosza nabór na wolne stanowisko pracy w UM KIEROWNIKA REFERATU USŁUG KOMUNALNYCH W WYDZIALE INFRASTRUKTURY MIASTA

artykuł nr 2

Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji...

Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji ogłasza nabór na stanowisko zastępcy dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 3

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza...

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko parcy w UM w Piotrkowie Trybunalskim INSPEKTORA DS. TECHNICZNYCH W BIURZE REALIZACJI PROJEKTÓW FS

artykuł nr 4

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza...

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta w Piotrkowie Trybunalskim PODINSPEKTORA DS. KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ W REFERACIE KSIĘGOWOŚCI

artykuł nr 5

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza...

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta w Piotrkowie Trybunalskim PODINSPEKTORA DS. FUNDUSZY UNIJNYCH W REFERACIE KSIĘGOWOŚCI

Dostępne kategorie:
III kwartał
IV kwartał