artykuł nr 1

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Targowa 3

artykuł nr 2

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego: Podinspektor ds. pomocy społecznej w Referacie Spraw Społecznych

artykuł nr 3

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 6 im. Królowej Jadwigi w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 4

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego: Podinspektor ds. gospodarowania lokalami mieszkalnymi w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

artykuł nr 5

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego: Podinspektor ds. gospodarowania odpadami komunalnymi w Referacie Gospodarowania Odpadami Komunalnymi

Dostępne kategorie:
I półrocze
II półrocze