artykuł nr 1

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza konkursy na stanowisko dyrektora:- Przedszkola Samorządowego nr 1 im. Jana Brzechwy, 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Sienkiewicza 7, - Przedszkola Samorządowego nr 14, 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Krakowskie Przedmieście 13, - Przedszkola Samorządowego nr 26, 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Wojska Polskiego 133a.

artykuł nr 2

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze W Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego: PODINSPEKTOR ds. organizacyjnych w Referacie Administracji i Majątku

artykuł nr 3

Dyrektor Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Kasztanowej 31 ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: INSPEKTOR w Dziale Utrzymania Obiektów Drogowych i Inżynierii Ruchu

artykuł nr 4

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza konkursy na stanowisko dyrektora: Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego przy ul. Kostromskiej 50 oraz Szkoły Podstawowej Nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego przy ul. Belzackiej 104/106