artykuł nr 1

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Nr 3 w Piotrkowie Trybunalskim ul. Broniewskiego 16

artykuł nr 2

Dyrektor Miejskiego Żłobka Dziennego w Piotrkowie Trybunalskim ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy referent w Miejskim Żłobku Dziennym w Piotrkowie Trybunalskim