artykuł nr 1

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagigicznej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Dmowskiego 47

artykuł nr 2

Dyrektor Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim ogłasza nabór na wolne stanowisko starszy księgowy w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim