artykuł nr 1

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Piotrkowie Trybunalskim ul. Sienkiewicza 10/12

artykuł nr 2

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów szkół

artykuł nr 3

Dyrektor Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta z...

ZAKOŃCZONE POSTĘPOWANIE ! ! !