artykuł nr 1

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów: PS Nr 15, ul. Belzacka 78a i PS nr 24 z Oddziałami Integracyjnymi im. Misia Uszatka, ul. Topolowa 14a w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 2

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza konkursy na stanowisko dyrektora: PS Nr 11, Gimnazjum Nr 4, III LO w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 3

Dyrektor Pracowni Planowania Przestrzennego...

ZAKOŃCZONE POSTĘPOWANIE !!!
artykuł nr 4

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza konkursy na stanowisko dyrektora: PS Nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Kazimierza Wielkiego 5, PS Nr 16 w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Słowackiego 98 bl. 2 B, ZSP Nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Leonarda 12/14