artykuł nr 1

Nieodpłatna Pomoc Prawna i Nieodpłatne...

UWAGA!!! Informuję, że od dnia 01 lutego 2022 r. do odwołania udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej bądź świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywać się będzie wyłącznie za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem punktu (np. telefon, e-mail). Skorzystanie z darmowego poradnictwa możliwe jest po wcześniejszym umówieniu pod numerem telefonu 44 732-77-81.