artykuł nr 1

Nieodpłatna Pomoc Prawna i Nieodpłatne...

UWAGA!!! W nawiązaniu do komunikatu Ministerstwa Sprawiedliwości dot. zagrożenia koronawirusem uprzejmie, informuję, że od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania następuje zawieszenie osobistych wizyt osób uprawnionych w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego funkcjonujących na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Porady będą udzielane za pośrednictwem środków porozumiewania na odległość (np. telefon, e-mail). Osoba chcąca skorzystać z porady, przed jej