artykuł nr 51

Przetarg nieograniczony na wykonanie prac...

Przetarg nieograniczony na wykonanie prac modernizacyjnych sali nr 1 w budynku przy Pasażu Rudowskiego 10 w Piotrkowie Trybunalskim
artykuł nr 52

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane dot....

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane dot. wykonania przebudowy parkingu przy ul. Narutowicza w Piotrkowie Trybunalskim
artykuł nr 53

Przetarg nieograniczony na wykonanie ogrodzenia...

Przetarg nieograniczony na wykonanie ogrodzenia Szkoły Podstawowej Nr 12 przy ul. Belzackiej 102/106 w ramach zadania „Budowa ogrodzenia wokół SP Nr 12”
artykuł nr 54

Przetarg nieograniczony na ubezpieczenie...

Przetarg nieograniczony na ubezpieczenie majątkowe Gminy Piotrków Trybunalski
artykuł nr 55

Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę...

Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę serwera wraz z zainstalowanym systemem operacyjnym oraz kopiarko-drukarki dla potrzeb Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Piotrkowie Trybunalskim.