artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu...

Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu elewacji w budynku Miejskiego Ośrodka Kultury przy Al. 3-go Maja 12 w Piotrkowie Trybunalskim
artykuł nr 2

Przetarg nieograniczony na wykonanie prac...

Przetarg nieograniczony na wykonanie prac modernizacyjnych i termomodernizacyjnych budynku Gimnazjum nr 4 przy ul. Próchnika 8/12 w Piotrkowie Trybunalskim
artykuł nr 3

Wykonanie remontu dachów w obiektach oświaty na...

Wykonanie remontu dachów w obiektach oświaty na terenie Piotrkowa Tryb. wraz zrobotami towarzyszącymi (naprawa kominów, obróbek blacharskich, orynnowania)
artykuł nr 4

Przetarg nieograniczony na wykonanie usług...

Przetarg nieograniczony na wykonanie usług reklamowych promujących miasto Piotrków Trybunalski podczas halowych imprez sportowych kobiet
artykuł nr 5

Przetarg nieograniczony na wykonanie stolarki...

Przetarg nieograniczony na wykonanie stolarki okiennej oraz drzwiowej w obiektach oświatowych na terenie Piotrkowa Trybunalskiego z robotami towarzyszącymi (wymiana parapetów, obróbka ościeży)