artykuł nr 26

Wykonanie dokumentacji geotechnicznej...

Wykonanie dokumentacji geotechnicznej określającej warunki gruntowo – wodne pod projektowane kanalizacje sanitarne. W ramach zadania pn. „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków i infrastruktura wodno – kanalizacyjna”

artykuł nr 27

Udzielenie i obsługa inwestycyjnego kredytu...

Udzielenie i obsługa inwestycyjnego kredytu długoterminowego w kwocie 12.000.000 PLN

artykuł nr 28

Zakup 9 osobowego mikrobusu

Pogotowie Opiekuńcze w Piotrkowie Trybunalskim ul. Wojska Polskiego 75 ogłasza przetarg nieograniczony na zakup mikrobusu 9 osobowego.

artykuł nr 29

Wykonanie kompleksowej dokumentacji...

Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację ciągów komunikacyjnych wzdłuż ul. Sienkiewicza na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Piastowskiej w ramach zadania pn. "Modernizacja ciągów komunikacyjnych wzdłuż ul. Sienkiewicz

artykuł nr 30

Budowa fragmentu sieci kanalizacji deszczowej dla...

Budowa fragmentu sieci kanalizacji deszczowej dla osiedla Jeziorna I w ramach zadania inwestycyjnego: "Kanalizacja deszczowa dla osiedla Jeziorna I z przepustami"