artykuł nr 1

Wykonywanie operatów szacunkowych w 2005 r.

Wykonywanie operatów szacunkowych w 2005 r.
artykuł nr 2

Dostawa paliwa do samochodów i narzędzi...

Dostawa paliwa do samochodów i narzędzi Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Piotrkowie Trybunalskim
artykuł nr 3

Realizacja programu telewizyjnego jako...

Realizacja programu telewizyjnego jako uporządkowanego zestawu audycji telewizyjnych
artykuł nr 4

Wykonanie dokumentacji przetargowej na wybór...

Wykonanie dokumentacji przetargowej na wybór wykonawcy i pełnienie roli inżyniera kontraktu na zadaniu pn. ‘Poprawa dostępności komunikacyjnej Piotrkowa Trybunalskiego poprzez budowę jezdni północnej trasy W-Z na odcieniu od ul. Armii Krajowej ̵
artykuł nr 5

Świadczenie kompleksowych usług z zakresu...

Świadczenie kompleksowych usług z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz p.poż. wynikających z obowiązujących przepisów dla potrzeb MZDIK