artykuł nr 1

Budowa systemu kogeneracyjnego w ramach restrukturyzacji systemu ciepłowniczego

artykuł nr 2

Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego

artykuł nr 3

Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych

artykuł nr 4

Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników UM i jednostek organizacyjnych Miasta PT oraz członków ich rodzin na lata 2022-2023

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone będzie przez:

EIB S.A. Broker Ubezpieczeniowy 
Siedziba: Toruń, ul. Jęczmienna 21

na stronie https://www.eib.com.pl/#Przetargi