artykuł nr 1

SPZ.271.22.2020 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług kompleksowego utrzymania czystości pomieszczeń w budynkach Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego część 1: świadczenie usług kompleksowego utrzymania czystości pomieszczeń w budynkach Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy Pasażu K. Rudowskiego 10, ul. Farnej 8 i Zamurowej 11 część 2: świadczenie usług kompleksowego utrzymania czystości pomieszczeń w budynkach Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ul. Szkolnej 28 (budynek a, b i c)

Link do strony na której dostępna jest dokumentacja przetargowa: https://platformazakupowa.pl/pn/piotrkow_tryb

artykuł nr 2

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na rok 2020