artykuł nr 1

Usługa edukacyjna: doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli: - klas Gimnazjum nr 1 im. Stanisława Konarskiego w Piotrkowie Trybunalskim prowadzonych w V Liceum Ogólnokształcącym im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim, - klas Gimnazjum nr 2 im. Adama Mickiewicza w PT prowadzone w IV LO im. Generała Stefana Roweckiego- Grota w Piotrkowie Trybunalskim, - klas Gimnazjum nr 6 prowadzone w Szkole Podstawowej nr 17 im. Janusza Korczaka w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 2

Usługa edukacyjna: doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli Szkoły Podstawowej Nr 10 oraz Szkoły Podstawowej nr 17 w Piotrkowie Trybunalskim - studia podyplomowe