artykuł nr 1

Zamówienie z wolnej ręki na świadczenie usług pocztowych i kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego od 01.01.2017 r. do 31.12.2019 r.

artykuł nr 2

Zamówienie z wolnej ręki na świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług pocztowych, w tym kurierskich, w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie

artykuł nr 3

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy: Aktualizacja dokumentacji projektowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim wraz z przekazaniem praw autorskich na uzgodnionych polach eksploatacji

artykuł nr 4

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy: Aktualizacja dokumentacji projektowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim wraz z przekazaniem praw autorskich na uzgodnionych polach eksploatacji

artykuł nr 5

Zamówienie z wolnej ręki na roboty dodatkowe, nie objęte projektem, a konieczne do wykonania, polegające na m.in.: wykonaniu oświetlenia ulicznego na odcinku od Ronda L. i M. Kaczyńskich do rzeki Strawy w związku z realizacją zadania pn.: Rozbudowa i przebudowa ul. Śląskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną