artykuł nr 6

Zamówienie z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych polegających na rozebraniu dwóch starszych warstw supremy i styropianu, wykonaniu ujawnionych robót po dokonaniu rozebrania ścianek działowych, zabezpieczeniu otworów wentylacyjnych oraz wykonaniu obudowy kominów z blachy, wyrównaniu poziomów i ujednoliceniu posadzek w budynku

Załączniki:
Ogłoszenie 710 KB
artykuł nr 7

Zamówienie z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych polegających na demontażu instalacji elektrycznej, wykonaniu nowej instalacji, montażu nowego sprzętu w związku z realizacją zadania pn: Rozbudowa Przedszkola Samorządowego Nr 26

Załączniki:
Ogłoszenie 647 KB
artykuł nr 8

Zamówienia z wolej ręki na wykonanie robót dodatkowych, w związku z realizacją zadania pn. Budowa części dróg na osiedlu Pawłowska wraz z budowa kanalizacji sanitarnej - etap I

Załączniki:
Ogłoszenie 203 KB
artykuł nr 9

Zamówienie z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych polegających na zakupie i montażu dwóch dodatkowych tablic wskaźnikowych optycznych Q-Matic w związku z realizacją zadania pn: Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Szkolnej 28 dla potrzeb Urzędu Miasta

Załączniki:
Ogłoszenie 589 KB
artykuł nr 10

ZAMÓWIENIE Z WOLNEJ RĘKI NA ROBOTY DODATKOWE POLEGAJĄCE NA: a)ODTWORZENIU NAWIERZCHNI PO PRZEKOPACH W ZWIĄZKU Z WYKONANIEM ODEJŚĆ WODOCIĄGU W ULICE BOCZNE, KTÓRYCH PROJEKTANT NIE PRZEWIDZIAŁ W PROJEKCIE DROGOWYM, b)WYKONANIU BRAKUJĄCYCH CHODNIKÓW PO OBU STRONACH ULICY NA SZEROKOŚCI PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH TJ. 4 M PO STRONIE NIEPARZYSTEJ ORAZ NA ODCINKU 8,0 M OD CHODNIKA I ETAPU DO POCZĄTKU OGRODZENIA POSESJI NR 2 c)WYKOPANIE, ZDEMONTOWANIE I UŁOŻENIE NA NOWO ZDEFORMOWANEGO NA ODC. OK 24 M KANAŁU DESZCZOWEGO ODPROWADZAJĄCEGO WODY DESZCZOWE

Załączniki:
ogłoszenie 168 KB