artykuł nr 1

Postępowanie na wykonanie turystycznych materiałów informacyjnych na potrzeby Centrum Informacji Turystycznej

artykuł nr 2

Postępowanie na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy i termomodernizacji dachu budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjanych nr 6 przy ul. Krakowskie Przedmieście 36 w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 3

Postępowanie na wykonanie systemu telewizji dozorowanej (monitoringu) w parku oraz wykonanie instalacji podawania do fontanny wraz z montażem pompy w studzience obok fontanny w ramach zadania pn.:"Rewaloryzacja zabytkowego parku im. Ks.J. Poniatowskiego w Piotrkowie Trybunalskim"

artykuł nr 4

Postępowanie na przeprowadzenie remontu istniejącego murka oporowego okalającego od strony północnej teren pierwszego cmentarza żydowskiego w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 5

Postępowanie na wykonanie usługi polegającej na wykonanie modernizacji bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych 1:500 - 1:5000, mającej na celu zestandaryzowanie obiektów zawartych w bazie

Dostępne kategorie:
I półrocze
II półrocze