artykuł nr 1

Zamówienie z wolnej ręki na: - Wytworzenie i dostarczenie na podstawie jednostkowych zamówień dokumentów i oznaczeń komunikacyjnych według ustalonych prawem wzorów; - Świadczenie usług w zakresie: systemu wysyłania powiadomień (SWP); - Wdrożenie i utrzymanie rozwiązania portal Starosty; - System elektronicznej skrzynki podawczej dedykowanej dla systemu Pojazd i Kierowca

artykuł nr 2

Zamówienie z wolnej ręki na wykonanie robót budowlanych wymienionych w protokołach konieczności nr 31 do nr 46 z 2014 r. w ramach modernizacji oczyszczalni ścieków projekt pn. ,,Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim", stanowiący część programu operacyjnego ,,Infrastruktura i Środowisko" Wspólnotowej Pomocy Strukturalnej w ramach Funduszu Spójności POIS 01.01.00-00-003/07

artykuł nr 3

Zamówienie z wolnej ręki na wykonanie robót budowlanych wymienionych w protokołach konieczności nr 10 z 31.03.2014 r., nr 11-15 z dn. 17.03.2014 r., nr 16 z 31.03.2014 r., nr 17-21 z 01.04.2014 r. w ramach modernizacji oczyszczalni ścieków projekt pn. ,,Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim", stanowiący część programu operacyjnego ,,Infrastruktura i Środowisko" Wspólnotowej Pomocy Strukturalnej w ramach Funduszu Spójności POIS 01.01.00-00-003/07

artykuł nr 4

Zamówienie na wykonanie robót budowlanych wymienionych w protokołach konieczności nr 1-9 z 03.02.2014 r. w ramach modernizacji oczyszczalni ścieków projekt pn. ,,Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim", stanowiący część programu operacyjnego ,,Infrastruktura i Środowisko" Wspólnotowej Pomocy Strukturalnej w ramach Funduszu Spójności POIS 01.01.00-00-003/07

artykuł nr 5

Zamówienie z wolnej ręki na: wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej od węzła T6 do węzła T12 wraz z likwidacją istniejącego rowu, będącego odbiornikiem wód popłucznych oraz przedłużenia do rzeki Strawy w śladzie tego rowu istniejącego kolektora zrzutowego wód popłucznych o średnicy 800 mm dla zadania ,,Rozbudowa kanalizacji sanitarnej oraz budowa sieci wodociągowych" w ramach projektu pn. ,,Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim", stanowiącego część programu operacyjnego ,,Infrastruktura i Środowisko" Wspólnotowej Pomocy Strukturalnej w ramach Funduszu Spójności POIS 01.01.00-00-003/07