artykuł nr 21

Postępowanie na usługę polegającą na sprzedaży i dostawie do siedziby zamawiającego nagródw konkursie "Krzyżówka z nagrodami" w ramach Projektu: "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim" POIS.01.01.00-00-003/07

artykuł nr 22

Postępowanie na dostawę środków czystości w okresie 12 miesięcy dla Domu Pomocy Społecznej

artykuł nr 23

Postępowanie na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn: "Wykonanie izolacji przeciwwilgocowej w SP Nr 8" przy ul. H. Sienkiewicza w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 24

Postępowanie na zamieszczenie ogłoszenia prasowego dotyczącego Projektu: "Rekultywacja składowiska odpadów w Dolach Brzeskich" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

artykuł nr 25

Postępowanie na na wykonanie kompleksowego remontu murka oporowego, okalającego gazonprzy pomniku (grobie) Nieznanego Żołnierza na pl. T. Kościuszki w PiotrkowieTrybunalskim

Dostępne kategorie:
I półrocze
II półrocze