artykuł nr 1

Zamówienie z wolnej ręki na wykonanie prac uzupełniających związanych z kontynuacją prac remontowych przy mogiłach żołnierzy polskich z 1939 r., polegających na wyposażeniu w płytę napisową z ciemnego granitu z odpowiednią inskrypcją w ramach zadania: Remont obiektów grobownictwa wojennego

artykuł nr 2

Zamówienie z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych, polegających na:-zwiększeniu ilości robót rozbiórkowych podbudowy wraz z jej odtworzeniem (ul. Spacerowa),-zwiększeniu ilości robót rozbiórkowych nawierzchni bitumicznych wraz z jej odtworzeniem (ul. Spacerowa),-zwiększeniu zakresu budowy kanalizacji deszczowej wraz z wykonaniem tymczasowego odbiornika wód deszczowych,-podłączeniu do kanału deszczowego w ulicy posesji niżej położonych w stosunku do niwelety drogi ze względu na zakrycie rowu w ramach zad. pn.: Rozbudowa ulicy Krętej wraz z budową i przebudową infrastruktury towarzyszącej

artykuł nr 3

Zamówienie z wolnej ręki dot. usunięcia awarii sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Farnej w związku z prowadzoną przebudową ul. Farnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w ramach projektu Trakt Wielu kultur.

artykuł nr 4

Zamówienie z wolnej ręki na wykonanie dodatkowych prac uzupełniających zawiązanych z położeniem okładziny z trawertynu o grubości 2 cm na ścianach klatki schodowej na parterze w części prowadzącej do tylnej klatki schodowej (na powierzchni ok.18m2) na zadaniu pn.: Remont (modernizacja) głównej klatki schodowej w budynku przy ul. Słowackiego 19