artykuł nr 11

Postępowanie na pełnienie nadzoru archeologicznego dla prac związanych z rozbudową skrzyżowania ul. Krakowskie Przedmieście, Żeromskiego, Przedborskiej i Śląskiej (w ciągu drogi krajowej nr 91) w Piotrkowie Trybunalskim wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej

artykuł nr 12

Postępowanie na zakup sprzętu sportowego

artykuł nr 13

Postępowanie na dostawę i montaż 37 sztuk słupków wygrodzeniowych biało-czerwonych przy ul. Niecałej 29 w Piotrkowie Trybunalskim (dz. nr 119/1 obr. 0023), oraz na przyległej działce (dz. nr 120 obr. 0023)

artykuł nr 14

Postępowania na zamieszczenie ogłoszenia prasowego, dotyczącego Projektu: Rekultywacja składowiska odpadów w Dołach Brzeskich współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

artykuł nr 15

Postępowanie na wykonanie prac w Referacie Geodezji, Kartografii i Katastru w zakresie technicznej obsługi zespołu uzgadniania dokumentacji projektowej

Dostępne kategorie:
I półrocze
II półrocze