artykuł nr 26

Przetarg nieograniczony na remont dachu budynku noclegowni dla bezdomnych i łącznika znajdującego się w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wroniej 55/59

artykuł nr 27

Przetarg nieograniczony na wykonanie usług reklamowych promujących Miasto Piotrków Trybunalski podczas imprez sportowych w piłce ręcznej kobiet

artykuł nr 28

Przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania "Renowacja kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej"-odcinek wzdłuż kolejki wąskotorowej PKP od ul. Krakowskie Przedmieście do kolektora nr II-etap II

artykuł nr 29

Przetarg nieograniczony na dostawę, montaż, konfigurację systemu telewizji dozorowej CCTV w budynku Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 30

Przetarg nieograniczony na: a) Remont 6 szt. nagrobków ofiar terroru niemieckiego z II wojny światowej położonych na cmentarzu rzymskokatolickim przy ul. Partyzantów w Piotrkowie Trybunalskim b) Wyposażenie w płytę granitową z inskrypcją jednej mogiły zbiorowej żołnierzy WP znajdującej się na cmentarzu wojennym przy ul. Partyzantów w Piotrkowie Trybunalskim