artykuł nr 21

Przetarg nieograniczony na budowę wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Żeglarskiej w ramach zadania Budowa ul. Żeglarskiej wraz z infrastrukturą techniczną

artykuł nr 22

Przetarg nieograniczony na wykonanie usług reklamowych promujących Miasto Piotrków Trybunalski podczas imprez sportowych w piłce ręcznej kobiet

Załączniki:
SIWZ 383 KB
Wzór umowy 91 KB
SIWZ - 1 str. 326 KB
Ogłoszenie 167 KB
artykuł nr 23

I część - dostawa mebli szkolnych II część - dostawa sprzętu multimedialnego do realizacji zajęć dodatkowych wspierających indywidualizację procesu dydaktycznego w 11 szkołach podstawowych na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w ramach projektu: Program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów klas I - III z piotrkowskich szkół podstawowych poprzez indywidualizację nauczania współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

artykuł nr 24

Przetarg nieograniczony na wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych dla różnych celów na potrzeby Referatu Gospodarki Nieruchomościami dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

artykuł nr 25

Przetarg nieograniczony na zakup i dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania