artykuł nr 21

Przeprowadzenie 1209 godzin zajęć wyrównawczych z informatyki w ramach projektu UE: Zdobywamy Świat-kompleksowe zajęcia wyrównawcze i wspierające rozwój dla uczniów klas IV i V piotrkowskich szkół podstawowych

artykuł nr 22

Przeprowadzenie 1209 godzin zajęć wyrównawczych z przyrody w ramach projektu UE: Zdobywamy Świat-kompleksowe zajęcia wyrównawcze i wspierające rozwój dla uczniów klas IV i V piotrkowskich szkół podstawowych

artykuł nr 23

Przeprowadzenie 1209 godzin zajęć wyrównawczych z matematyki w ramach projektu UE: Zdobywamy Świat-kompleksowe zajęcia wyrównawcze i wspierające rozwój dla uczniów klas IV i V piotrkowskich szkół podstawowych

artykuł nr 24

Przeprowadzenie 1209 godzin zajęć wyrównawczych z j. polskiego w ramach projektu UE: Zdobywamy Świat-kompleksowe zajęcia wyrównawcze i wspierające rozwój dla uczniów klas IV i V piotrkowskich szkół podstawowych

artykuł nr 25

Zamówienie z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, polegających na wykonaniu stabilizacji chudym betonem podbudowy wykonywanych ulic: Żołędziowej, Baśniowej i Chabrowej w związku z realizacją zadania p.n. Budowa ulic wraz z kanalizacją deszczową w osiedlu jeziorna I w Piotrkowie Trybunalskim