artykuł nr 1

Postępowanie na zakup zestawu komputerowego

artykuł nr 2

Postępowanie na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Rwańskiej w Piotrkowie Trybunalskim wraz z budową/przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej

artykuł nr 3

Postępowanie na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Rycerskiej na odcinku od ul. Sieradzkiej do ul. Wojska Polskiego w Piotrkowie Trybunalskim wraz z budową/przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej

artykuł nr 4

Postępowanie na przygotowanie programu funkcjonalnego zagospodarowania osadów pochodzących z oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim w ramach zadania pn.: 'Budowa suszarni osadów ściekowych w zmodernizowanej oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim - dokumentacja'.

artykuł nr 5

Informacja dot. postępowania na przygotowanie, druk i kolportaż specjalnego dodatku do gazety codziennej, lokalnej, informującego o zadaniach i pracach piotrkowskiego samorządu oraz propozycjach kierowanych przez samorząd do mieszkańców miasta

Dostępne kategorie:
I półrocze
II półrocze