artykuł nr 1

Informacja dot. postępowania na wykonanie i montaż w miejscu wskazanym przez zamawiającego 1 szt. tablicy pamiątkowej w związku z realizacją zadania pn.: "Remont elewacji budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej" w ramach projektu Trakt Wielu Kultur w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 2

Informacja dot. postępowania na wykonanie i montaż w miejscu wskazanym przez zamawiającego 1 szt. tablicy pamiątkowej w związku z realizacją zadania pn.: "Remont elewacji budynku Wieży Ciśnień" w ramach projektu Trakt Wielu Kultur w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 3

Informacja dot. postępowania na wykonanie i montaż w miejscu wskazanym przez zamawiającego 1 szt. tablicy pamiątkowej w związku z realizacją zadania pn.: "Przebudowa ulicy Dąbrowskiego wraz z niezbędna infrastrukturą" w ramach projektu Trakt Wielu Kultur w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 4

Informacja dot. postępowania na dostawę 1 sztuki fabrycznie nowego, wyprodukowanego w 2010 roku samochodu osobowo - dostawczego, przeznaczonego do przewozu 5 osób oraz ładunku o ciężarze minimum 500 kg dla potrzeb Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 5

Informacja dot. postępowania na zakup i dostawę sprzętu komputerowego i multimedialnego na potrzeby Centrum Informacji Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim

Dostępne kategorie:
I półrocze
II półrocze