artykuł nr 1

Zamówienie z wolnej ręki w/s wykonania robót dodatkowych polegających na wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej, cieplnej ścian szczytowych budynku socjalnego na styku ze schodami na zadaniu "Modernizacja stadionu Concordia"

artykuł nr 2

Zamówienie z wolnej ręki w/s wykonania robót dodatkowych polegających na wykonaniu odcinka kanalizacji sanitarnej oraz dodatkowego przyłącza kanalizacji deszczowej stołówki i budynku dydaktycznego w ramach zadania "Rozwój bazy edukacyjnej poprzez budowę Sali Sportowej przy ZSP nr 4 w Piotrkowie Trybunalskim"

artykuł nr 3

Zamówienie z wolnej ręki w/s sukcesywnej dostawy dokumentów i oznaczeń kumunikacyjnych

artykuł nr 4

Zamówienie z wolnej ręki w/s wykonania robót dodatkowych, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej do przewidzenia w związku z realizacją zadania pn.: Modernizacja Stadionu Concordia w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 5

Zamówienie z wolnej ręki w/s wykonania robót dodatkowych w związku z przebudową ul. Jerozolimskiej w ramach programu Poprawa dostępności komunikacyjnej do centrów logistycznych i obszarów piotrkowskiej podstrefy łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej - II etap