artykuł nr 16

Przetarg nieograniczony na dostawę warzyw i owoców sezonowych w okresie 4 miesięcy do siedziby Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Tryb. ul. Żwirki 5/7

artykuł nr 17

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług w zakresie bieżącego utrzymania w sprawności i konserwacji kanalizacji deszczowej na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego

artykuł nr 18

Przetarg nieograniczony na wykonanie kompleksowej dokumentacji budowlano-wykonawczej na budowę drogi gminnej zbiorczej w ciągu trasy N-S (drogi gminnej) od ulicy Słowackiego do połączenia z ulicą Modrzewskiego i odcinek ulicy Modrzewskiego do ul. Źródlanej w Piotrkowie Trybunalskim w ramach zadania pn. Budowa obwodnicy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - III etap

artykuł nr 19

Przetarg nieograniczony na zorganizowanie 10-dniowego wypoczynku letniego (w ramach od 1 do 2 turnusów) w miejscowościach na terenie Polski położonych nad Morzem Bałtyckim w odległości od morza nie więcej niż 10 km dla 180-200 dzieci w wieku 7-16 lat w woj. pomorskim z rodzin najuboższych z terenu miasta Piotrkowa Trybunalskiego w okresie wakacyjnym tj. od 22 czerwca do 31 sierpnia 2009 r.

artykuł nr 20

Przetarg nieograniczony na wykorytowanie (roboty budowlane), dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw zlokalizowanego przy Placu Niepodległości w Piotrkowie Trybunalskim oraz doposażenie istniejących placów zabaw na terenie miasta