artykuł nr 1

Zamówienie z wolnej ręki w/s wykonania robót dodatkowych w rejonie Starego Miasta w ramach zadania Rewitalizacja Starego Miasta w Piotrkowie Trybunalskim-etap I.

artykuł nr 2

Zamówienie z wolnej ręki w/s wykonania robót dodatkowych w związku z realizacją zadania Termomoderniazacja budynku sali gimnastycznej w II LO w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Żeromskiego 11 w ramach programu Termomodernizacja budynków

artykuł nr 3

Zamówienie z wolnej ręki w/s wykonania robót dodatkowych w związku z realizacją zadania inwestycyjnego: Kanalizacja sanitarna i deszczowa w ul. Wolborskiej i Wierzejskiej

artykuł nr 4

Zamówienie z wolnej ręki w/s wykonania robót dodatkowych w związku z Remontem Wieży Ciśnień w ramach zadania Trakt Wielu Kultur

artykuł nr 5

Zamówienie z wolnej ręki w/s wykonania robót dodatkowych w związku z realizacją zadania inwestycyjnego Usuwanie barier architektonicznych w UM, modernizacja punktu informacyjnego UM przy ul Szkolnej 28 obecna nazwa zadania Usuwanie barier architektonicznych, docieplenie ściany szczytowej, modernizacja punktu informacyjnego UM przy ul. Szkolnej 28