artykuł nr 1

Jednostki pomocnicze

Zgodnie z uchwałami Rady Miasta, na terenie miasta funkcjonuje czternaście jednostek pomocniczych Gminy:

 

1. Jednostka pomocnicza Osiedle „Starówka”

utworzona uchwałą Nr XXXVIII/442/97 z dnia 21 maja 1997 roku

2. Jednostka pomocnicza „Osiedle Piastowskie”

utworzona uchwałą Nr LII/623/98 z dnia 12 czerwca 1998 roku

3. Jednostka pomocnicza „Osiedle Armii Krajowej”

utworzona uchwałą Nr XVIII/320/99 z dnia 29 grudnia 1999 roku

4. Jednostka pomocnicza Osiedle „Południe”

utworzona uchwałą Nr XVIII/321/99 z dnia 29 grudnia 1999 roku

5. Jednostka pomocnicza Osiedle „Wronia”

utworzona uchwałą Nr VI/79/2003 z dnia 26 marca 2003 roku

6. Jednostka pomocnicza Osiedle „Leśna”

utworzona uchwałą Nr VII/101/2003 z dnia 30 kwietnia 2003 roku

7. Jednostka pomocnicza Osiedle „Słowackiego Północ”

utworzona uchwałą Nr IX/133/2003 z dnia 30 czerwca 2003 roku

8. Jednostka pomocnicza Osiedle "Wierzeje"

utworzona uchwałą Nr Nr XL/669/2005 z dnia 31 sierpnia 2005 roku

9. Jednostka pomocnicza Osiedle "Wyzwolenia"

utworzona uchwałą Nr XXIX/505/08 z dnia 29 października 2008 roku

10. Jednostka pomocnicza Osiedle "Przyszłość"

utworzona uchwałą Nr XV/244/07 z dnia 24 października 2007 roku

11. Jednostka pomocnicza Osiedle "Belzacka"

utworzona Uchwałą Nr XXIII/389/08 z dnia 28 maja 2008 roku

12. Jednostka pomocnicza „Łódzka-Wysoka-Sadowa”

utworzona uchwałą Nr XXIX/504/08 z dnia 29 października 2008 roku

13. Jednostka pomocnicza Osiedle "Krakowskie Przedmieście - Sulejowska"

utworzona uchwałą Nr XXIX/506/08 z dnia 29 października 2008 roku

14. Jednostka pomocnicza Osiedle „Szczekanica”

Utworzona uchwałą Nr LII/650/18 z dnia 28 lutego 2018 roku                                                                     

 

zobacz więcej na  http://www.rada.piotrkow.pl/rady-osiedli-t7