artykuł nr 1

Kontrola dot. realizacji procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w PS Nr 11 w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 2

Kontrola dot. realizacji procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w PS Nr 8 w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 3

Kontrola dot. realizacji procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w PS Nr 7 w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 4

Kontrola dot. realizacji procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w PS Nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 5

Kontrola dot. realizacji procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w PS Nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim