artykuł nr 1

Dom Pomocy Społecznej

Dom Pomocy Społecznej – Dyrektor Danuta Ratajska

97-300 Piotrków Trybunalski
ul. Żwirki 5/7

tel. 44/647-51-72
faks: 44/647-09-98

dompomocy@dompomocy.piotrkow.pl
sekretariat@dompomocypiotrkow.pl

Skrytka ePUAP: /dps_zus/skrytka

Informacje o działalności DPS znajdziesz na stronie: www.dompomocy.piotrkow.pl