artykuł nr 1

Sieć elektryczna

ENERGIA ELEKTRYCZNA 2000 rok2001 rok 2002 rok
ilość odbiorców drobnych 33.77533.94234.032
sprzedaż energii69.785 MWh70.089,31MWh79.267MWh
zużycie energii na jednego odbiorcę2,066 MWh2,065MWh2,329 MWh
Inwestycje i modernizacje sieci elektrycznej zrealizowane w 2002 r.:
  • 1)Wymiany linii kablowej 15 kV:
  • a)od stacji transformatorowej FMG 2 do stacji transformatorowej Dom Technika – dł. 390m
  • b)od stacji transformatorowej Słowackiego 4 do stacji transformatorowej Narutowicza Zachód4 - dł.320m
  • c)od stacji transformatorowej Parkowa do stacji transformatorowej MZK – dł.500m
  • d)od stacji transformatorowej Słowackiego 3 do stacji transformatorowej Narutowicza Zachód 7 – dł. 345m.
  • 2)Rozbudowa sieci elektroenergetycznej przy ul. Wroniej na terenie dawnego Fadomu -linia kablowa nn dł. 306m.
  • 3)Budowa linii nn ul. Narutowicza - dł. 147 m.
  • 4)Zasilenie budynku usługowo- handlowego przy ulicy Słowackiego - linia kablowa nn dł. 527
  • 5)Budowa przyłączy napowietrznych nn- 32 szt. na łączną długość 849 m. i przyłączy kablowych nn- 64 szt. na łączną dł. 2082 m.