artykuł nr 1

Wykaz kontroli prowadzonych w 2021 r. w zakresie projektów współfinansowanych ze środków UE realizowanych przez Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego