artykuł nr 1

Informacja o stanie mienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na dzień 31 grudnia 2019 roku