artykuł nr 1

Wykaz kontroli prowadzonych w 2019 r. w zakresie projektów współfinansowanych ze środków UE realizowanych przez Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego