artykuł nr 6

"Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na...

"Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2021 r."
artykuł nr 7

Uproszczona Oferta w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - dot. wykonania tabliczek na nagrobki zabytkowe na Starym Cmentarzu odrestaurowane przez Towarzystwo Przyjaciół Piotrkowa Trybunalskiego

artykuł nr 8

Informacja o konsultacjach w sprawie Programu współpracy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2021

artykuł nr 9

Oferta organizacji w trybie art. 19a półkolonii w Świetlicy Socjoterapeutycznej "Oratorium" Św. Antoniego w 2020 roku

artykuł nr 10

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego: wypoczynek letni