artykuł nr 1

Wystąpienie pokontrolne Nr PAK. 1711.2.2019 z kontroli prowadzonej w szkołach niepublicznych prowadzonych przez osobę fizyczną P. K. Okulińską -Bąkowicz w zakresie prawidłowości wykorzystania środków pochodzących z dotacji udzielonej z budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na realizacje zadań określonych w art. 90 ust.3 d ustawy o systemie oświaty