artykuł nr 1

Analiza statystyczna zdawalności OSK za 2019 rok

Załączniki:
Analiza za 2019 rok 22 KB
artykuł nr 2

Średnia zdawalność osób szkolonych, w Ośrodkach Szkolenia Kierowców, wpisanych do "Rejestru Przedsiębiorców prowadzących Ośrodek Szkolenia Kierowców" prowadzonego przez Prezydenta Miasta sprawującego funkcję Starosty