artykuł nr 1

Wykaz kontroli prowadzonych w zakresie projektów współfinansowanych ze środków UE realizowanych przez Urząd Miasta Piotrkowa Tryb. w 2018 r.