artykuł nr 16

Oferta organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji zimowiska harcerskiego w Gminie Rajcza

artykuł nr 17

Oferta organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji ferii zimowych w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 18

Ogłoszenie o szkoleniu "Działalność gospodarcza stowarzyszeń i fundacji-tworzenie, funkcjonowanie i nadzór".